Om Pluvia AB

Pluvia bildades 1990 och var aktivt till slutet av 2013. Företaget var specialiserat på avancerad teknisk systemutveckling, företrädesvis för Windows-plattformen. Bland kunderna fanns ledande aktörer inom bank och försäkring samt detaljhandel. Som mest var fem personer anställda, alla med civilingenjörsexamen från Datatekniklinjen vid KTH.